Code Munger

İlk ele alacağımız kod üretme modeli "Code Munger".

Bu model kod üretiminde en çok kullanılan modeldir. Code Munger genel olarak bazı kaynak kütükleri işler ve bunlara karşılık gelen bazı çıktı kütükleri oluşturur. JavaDoc iyi bir code munger örneğidir. JavaDoc java kayank kütüklerini içindeki açıklama satırlarını inceleyerek, çeşitli şablonları kullanarak bir HTML belgeleme meydana getirir.

Code Munger olarak iş gören araçlar, basit gerçekleştirimlerden çok karmaşık yapılara kadar çeşitlilik gösterir. XDoclet code mungerlara biraz daha karmaşık bir örnekdir. XDoclet'de JavaDoc gibi java kaynak kütüklerdeki açıklamaları okuyarak çalışır. Ama bir belgeleme oluşturmak yerine bean  için gerekli EJB sınıflarını ve interface leri oluşturur.

Örnek:

code_munger_ornek 

Advertisements