Gündeme Dair

Seçkinler grubunun görüşleri, onların sosyal varlığının bir ürünüdür. Seçkinler, kurdukları ya da üyesi bulundukları örgütleri ve bu örgütlerde geçerli olan değerleri “insanlığın en yüksek çıkarlarına uygun” görürler. Seçkinlerin insan tabiatı üzerindeki görüşleri, böyle bir sayıltıya imkan verir. Onlar, kendi sistemlerini tehdit eden veya şüpheyle karşılayan her fikre veya fikir sistemine karşı çıkarlar; silahsızlanmamanın kendi örgütsel çıkarlarına ters düştüğünü görürlerse, silahsızlanmaya karşı cephe alırlar. Bugünkü seçkinler sınıfının başka türde bri yöneticiler sınıfıyla değiştirilmesini öngören her türlü fikir ve öneriyi şüpheyle karşılar hatta, o fikre karşı düşmanca bir tutum alırlar; tutum ve hareketlerinin, vatanlarına hizmet aşkından doğduğuna,  görev ve ahlak anlayışlarının böyle emrettiğine içtenlikle inanırlar. İdeolojik yönden karşıt bloktaki seçkinler, kendi üretim biçimlerinin tabiatından doğan düşünce ve fikirlere saplanmışlardır. Bu seçkinlerin de kendi inançlarında içten olduklarına şüphe yoktur. Fakat, düşüncelerinin arkasındaki gerçek kuvvetleri farkedemedikleri için, fikir değiştirmeleri son derece zordur.

“Beyond The Chains of Illusion: My Encounter With Marx and Freud”

Erich Fromm

‘dan alıntıdır.

Advertisements